הצחקנים

קישור לפרק הראשון מתוך ״תיאטרליה״ (שלמעשה מורכב מקטעים כאלה, דומים יותר או פחות)